Menü Kapat

Bel Fıtığı

Bel Fıtığı

Bu sayfada bel fıtığı nedenleri ve bulguları, tanı yöntemleri, bel fıtığı ameliyatı seçenekleri arasında yer alan açık bel fıtığı ameliyatı, mikrodiskektomi ve tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ile bel fıtığı ameliyatı sonrası neler yapmalısınız, hakkında detayları anlatmaya çalışacağız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Bel Fıtığı Nasıl Oluşur?

Bel fıtığı, bel bölgesi omurgalarının arasındaki disk dediğimiz yapının yırtılarak omurilik kesesini ve sinirleri sıkıştırması ile oluşur.

Bel Fıtığının Nedenleri

Tıpta lomber dejeneratif disk hastalığı diye bilinen halk arasında ise bel fıtığı olarak anılan hastalıkta 2 tip bel fıtığı görülür. Bunlardan ilki iki omurga arasındaki disk yapısının dış kısmındaki kapsülün sağlam kalarak diskin yapısının bozulması ve yüksekliğinin azalması, diğeri ise bu kapsülün yırtılarak disk materyalinin dışarıya çıkması sonucu omurilik kesesinin veya bacağa giden sinirlerden bir veya her ikisinin bası altında kalması ile oluşur. Bel fıtığının nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte ailesel yatkınlık, yaşlanma ile oluşan dejenerasyon, aşırı kilo alımı ve ağır yük kaldırma nedeniyle oluşan ani gerilim nedenler arasında sayılabilir.

Bel Fıtığı Belirtileri

Bel fıtığı belirtileri arasında en sık görülenler; bel veya bacak ağrısı, bacaklar veya ayaklarda uyuşma, yürüme zorlukları, bacaklar veya ayaklarda kuvvet kaybıdır. Hastalar bu şikayetlerle çoğunlukla beyin ve sinir cerrahisi uzmanına başvururlar. Hastalarımız genellikle ilk başta bel ağrısından şikayetçi olduklarını ancak zamanla yırtılan diskten çıkan disk (fıtık) parçasının sinir köklerini sıkıştırması sonucu ağrıyı bacaklarında da hissetmeye başladıklarını belirtirler. Bel fıtığının ileri dönemlerinde hastalarda bacak veya ayaklarda kuvvet kaybı, idrar ya da dışkı tutamama veya cinsel işlev bozuklukları görülebilir.

Bel Fıtığında Tanı Nasıl Konur?

Bel fıtığının tanısının konulmasında beyin ve sinir cerrahisi uzmanının hastayı muayene etmesi tanının en önemli aşamasını oluşturur. Muayene sonrasında beyin ve sinir cerrahisi uzmanı tercihine göre MR (manyetik rezonans), BT (bilgisayarlı tomografi), direkt grafiler veya sinir ölçüm testi dediğimiz elektromiyografi tetkiki yapabilir.

Bel Fıtığının Cerrahi Tedavisi

Bel fıtığı için ilk ameliyat 1934 yılında Mixter ve Barr adında iki cerrah tarafından yapılmıştır. Tıpta teknoloji çok hızla ilerleyerek önce açık ameliyat tekniğiyle, daha sonra mikrodiskektomi (mikrocerrahi) ile hastalar ameliyat edilmiş, özellikle son 7-8 yılda da tam kapalı bel fıtığı ameliyatı diğer adıyla tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı güncel hale gelmiştir.

Ameliyat Kararını Nasıl Alıyoruz?

Bel fıtığı olan hastada gelişen bacaklar veya ayaklardaki ileri derecede güç kaybı, idrar veya dışkı tutamama ya da cinsel işlevlerin yitirilmesi hastanın acil şartlarda ameliyat edilmesini gerektirir. Bunun dışında sadece yoğun ağrı ile başvuran hastalarda 20 gün süreyle ilaç tedavisi, istirahat ya da fizik tedavi programı uygulanır. Ancak bu süre sonunda ağrı sorunu giderilemeyen hastalar da tekrar değerlendirme yapılarak cerrahi sürece alınabilir. Bel fıtığının cerrahi tedavi seçeneklerine baktığımızda karşımızda üç farklı ameliyat yöntemi çıkmaktadır. Bunlardan ilki açık bel fıtığı ameliyatı (açık diskektomi), diğeri mikrodiskektomi (mikrocerrahi) ve sonuncusu da tam kapalı bel fıtığı ameliyatı diğer adıyla tam endoskopik bel fıtığı ameliyatıdır.

Bel Fıtığı Ameliyatı Öncesi

Ameliyat öncesi en önemli yapılması gereken iş, hastalarımızın muayene edilmesidir. Muayeneden sonra radyolojik ya da elektrofizyolojik tetkikleri (elektromiyografi halk arasındaki adıyla sinir ölçüm testi) yapmakta, sonuçları incelemekte ve sonrasında ameliyat kararı almaktayız. Burada yine en önemli kriter hastamıza hangi ameliyat yönteminin uygulanacağı (tam kapalı bel fıtığı ameliyatı veya mikrodiskektomi (mikrocerrahi)) kararının verilmesi ve ameliyata ait tüm ayrıntıları hastamıza anlatarak aklında ameliyata ait hiçbir soru işareti kalmamasının sağlanmasıdır. Ameliyat kararı aldığımız hastaları çalıştığımız hastane gruplarındaki hasta danışmanlarına yönlendiriyoruz. Hastalar aç karnına sabah hastaneye gitmekte ve hasta danışmanları tarafından ameliyat öncesi tetkikler ile Covid-19 testleri için laboratuvara kabul edilmektedir. Testlerin sonucunun aynı gün çıkmasını takiben hastalarımız anestezi uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Ameliyat için anestezi onayı alan hasta ameliyat günü sabah aç karnına hastaneye gitmekte, yatışı yapılmakta ve ardından randevu saatinde ameliyata alınmaktadır. Ameliyathaneye alınması planlanan hasta yakınları için en önemli sorulardan birisi, cerrahi sürenin ne kadar olacağıdır. Ameliyat öncesi hastamıza ve hasta yakınlarına ameliyat süresi hakkında detaylı bilgi vermekte ve ameliyatın bitimini takiben hasta yakınına ameliyatın bittiği bilgisi ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda hasta yakınları, hastalarının ameliyatının hangi aşamada olduğunu bilgi ekranı üzerinden de takip edebilmektedirler.

Ameliyat Seçenekleri

Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı (Tam Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı)

Bu ameliyat tekniğinde ameliyat bel bölgesinde arkadan, arka-yan veya yan taraftan girilerek yapılır. Tüm tip endoskopik girişimlerde, açık veya mikrocerahi ile yapılan ameliyattan çok daha küçük bir cilt kesisi (0.6 cm) kullanılır. Son 10 yılda endoskopik yöntemler tıpta çok güncel hale gelmiş ve beyin cerrahisinde de kendine önemli bir yer edinmiştir. Hastalarımız için günübirlik yatış yapılmakta, hastalar bu yöntemle yapılan ameliyat sonrası 4 saat sonra yürümekte ve 6 saat sonra taburcu edilmektedir. Erken hareketlenme hastanın günü daha rahat geçirmesini ve tuvalet gereksinimini kendisinin yardımsız yapmasını sağlamaktadır. Ameliyatlar genel veya epidural anestezi altında gerçekleştirilir. Bel bölgesinde oluşan fıtığın yerleşim yerine göre orta veya yan taraftan girilerek yapılan tam kapalı ameliyat tekniğinde; 0.6 cm’lik bir kesiden fıtıklaşmış disk alanına sokulan 4 mm’lik bir endoskop yardımıyla çok yüksek çözünürlüklü ekrandan cerrahi saha görülerek gerçekleştirilir. Bu ameliyatın en önemli avantajı mikrodiskektomi (mikrocerrahi) yöntemindeki gibi zorunlu olan kas doku sıyırması (diseksiyonu) ve kemik doku çıkarımı gerektirmemesidir.

Bu da ameliyat sonrası bel ağrısının çok daha az olması ile hastanın erken hareketlenmesini ve günlük yaşama çok daha çabuk katılabilmesini sağlar. Bu nedenlerle tam kapalı bel fıtığı ameliyatı hasta konforu çok yüksek olan bir ameliyattır. Ayrıca bu teknikle yapılan ameliyatta mikrodiskektomi (mikrocerrahi) ile yapılan ameliyata göre çok daha az kanama olmakta ve ameliyat sonrası gelişen nedbe dokusu da yok denecek kadar az olmaktadır. Hastalarımıza ameliyat sonrası evde 3 gün ılımlı bir istirahat dönemi öneriyoruz. Bu süreç içinde hastalarımız her türlü kişisel gereksinimlerini kendileri karşılayabilmektedir. Ofis çalışanları 4. gün, ağır işte çalışanlar 15 gün sonra işlerine dönebilmektedir. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında hastanın odadan çıkış ve gelişi arasındaki toplam süre yaklaşık 2.5 saat, ameliyatta başarı oranı ve ameliyatta oluşabilecek risklerin oranı mikrodiskektomi (mikrocerrahi) ile benzerdir.

Mikrodiskektomi (Mikrocerrahi)

Cerrahide yıllardır kullanılan yöntemlerden bir tanesi de mikrodiskektomi (mikrocerrahi) dir. Mikrodiskektomi (mikrocerrahi), aslında bir tür açık ameliyat tekniğidir. Farkı mikroskop altında ve biraz daha küçük kesiyle yapılmasıdır. Mikrodiskektomi (mikrocerrahi) ile ameliyat yapılan hastalarda 2.5-3 cm’lik kesi yapılır ve ardından yine bu ameliyat tekniğinde de kas dokusu sıyrılması ve lamina dediğimiz kemik dokunun kısmi olarak çıkarılmasıyla fıtığın olduğu cerrahi alana ulaşılır. Bu yöntemle yapılan ameliyat sonrası da kasların omurgaya düzensiz olarak yapışmaları ve yapılan kemik doku çıkarımı nedeniyle hastalar yaşam boyu uzun süreli bel ağrılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Mikrodiskektomi (mikrocerrahi) ile yapılan ameliyatın süresi 60 dakika ancak hastanın odadan çıkış ve gelişi arasındaki toplam süre yaklaşık 2.5 saattir. Bu yöntemle yapılan ameliyat sonrası başarı oranı %95’tir. Ameliyatta oluşabilecek risklerin oranı da %0.3-2 arasındadır.

Açık Bel Fıtığı Ameliyatı (Açık Diskektomi)

Bu ameliyat tekniği 5 ile 8 santim uzunluğundaki cilt kesisinden yapılan ve açılan yaranın büyüklüğü nedeniyle ameliyat sonrası konforu oldukça düşük bir ameliyattır. Hastalar ameliyat sonrası uzun süre yatak istirahati ile dinlemek zorunda kalırlar. Bunun en büyük nedeni açılan cerrahi bölgede yapılan büyük kas diseksiyonu yani diğer adıyla kas sıyrılması işlemidir. Yine bu ameliyatta omurganın arka bölümü olan lamina denilen bölgeden de kemik doku çıkarımı yapılmaktadır. Bu kasların ameliyat sonrası omurgaya düzensiz olarak yapışmaları ve yapılan kemik doku çıkarımı nedeniyle hastalar yaşam boyu uzun süreli bel ağrılarıyla karşı karşıya kalacaktır.

Bel Fıtığı Nüks Eder mi?

Lomber disk hernisi diğer adıyla bel fıtığı, beyin ve sinir cerrahisi pratiğinde en sık karşılaştığımız hastalıklarındandır. Bu konuda tüm hastalarımızın sorduğu bir soruya açıklık getirmek istiyorum. Bu da ‘Ameliyat sonrası bel fıtığı nüks eder mi?’ sorusudur. Cevabı ise ‘Evet, nüks edebilir’dir. Bugüne kadar yapılmış araştırmalarda nüks oranı %5-11 arasında değişmektedir. Bu oran tüm ameliyat yöntemlerinde benzerdir. Nüks dediğimiz kavram nedir? Bu konuda hastalarımızın zihninde bir karışıklık vardır. Bunun da nedeni nüks kavramının yeteri kadar iyi açıklanmamış olmasıdır. Bildiğiniz üzere bel fıtığı tanımlanırken, bel omurlarının numaraları ve hangi tarafta olduğu ile tanımlama yapılır. Örneğin sağ L4-5 disk hernisi (bel fıtığı) gibi. Bu olgunun nüks olarak sayılabilmesi için hastada yeniden sağ L4-5 disk hernisi (bel fıtığı) olması gerekir. Aynı mesafede sol tarafta (yani ameliyat edilen tarafın karşı tarafında) veya bir diğer mesafede olan bel fıtığı nüks demek değildir. Bu yeni bir bel fıtığı demektir ve nüks olarak adlandırılmamalıdır.

Bel Fıtığı Ameliyatına Hangi Durumlarda Başvurulur?

Acil ameliyat için en önemli kriterler bacak ya da ayaklardaki kuvvet kaybı, idrar veya dışkı tutamama ve cinsel işlev kaybıdır. Bazen hastanın yaşam konforunu ve çalışma yaşamını ileri derece etkileyen ve ilaç tedavisi ile fizik tedavi uygulamalarına yanıt vermeyen ağrı durumlarında da ameliyat kararı alınabilir.

Bel Fıtığı Ameliyatı Fiyatları

Ameliyat için fiyat öğrenmek isteyen çok sayıda hasta telefonu almaktayız. Ameliyat fiyatlarının tüm hastalarımıza açık dijital ortamda yayınlanması mesleki etik kurallar açısından uygun değildir. Hastalarımızın ameliyat ücretlendirmelerini diğer tüm özel hastanelerin kullandığı ve Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanan “Hekimlik Uygulamaları Veritabanı”ndaki ücretlendirme listesine göre yapıyoruz. Böylece hastalarımız, kendilerine teklif edilen fiyatın hangi standartlara göre belirlendiğini bilmekte, fiyatın şeffaflığından emin olmakta ve fiyatları karşılaştırma olanağına sahip olmaktadır.

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Mr

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Mr

Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı
Bilgi almak, randevu ve tüm merak ettikleriniz için