Menü Kapat

BEL FITIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bel fıtığı, bel omurlarının arasında bulunan disk yapısının bozulması nedeni ile disk yapısını çevreleyen kapsülün yırtılması sonucu disk yapısının içinden çıkan yumuşak kıkırdak kıvamındaki bir disk parçasının (fıtık parçası olarak da adlandırılabilir) sinir dokusuna baskı yapması ile oluşur. 

Bel fıtığı hastalarımızın hepsi ameliyat olacaklarını düşünürler. Oysa bel fıtığı hastalarının ameliyat edilme oranı %3-5 aralığındadır. Bel fıtığı tanısı, muayene ve görüntüleme yöntemleri ile uzman doktor tarafından kesinleştiğinde fıtık oluşumunun ilk aşamasında hastada kuvvet kaybı ve/veya idrar-gaita kaçırma gibi acil ameliyat gerektiren bulgular yok ise tedavi planlanır.

İlk tedavi seçeneği medikal tedavi yani ilaç tedavisi verilerek hastaya istirahat etmesi tavsiye edilir ve hasta izlemeye alınır. Bu tedaviden fayda görmeyen yine acil ameliyat bulgusu gelişmeyen hastalar Fizik Tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoruna yönlendirilir ve uzman doktor uygun görürse hasta fizik tedavi programına alınır. Fizik tedavi programı sonucu iyileşmeyen hastalara tanısı uygun ise öncelikle ameliyatsız tedavi seçenekleri önerilir.

Ameliyatsız tedavi seçenekleri arasında transforaminal enjeksiyon, radyofrekans termokoagülasyon ile faset eklem denervasyonu ve disk içi ozon uygulamaları sayılabilir. Bu uygulamalar röntgen cihazı altında, lokal anestezi altında ameliyathanede veya tam tıbbi donanımlı görüntüleme merkezlerinde yapılmalıdır. Transforaminal enjeksiyon, röntgen cihazı altında fıtığın baskı yaptığı sinir kökünün etrafına ilaç enjeksiyonu uygulamasıdır. Bazı merkezler bu tedaviyi nokta atış tedavisi olarak da adlandırabilmektedir. Radyofrekans termokoagülasyon ile faset eklem denervasyonu ise röntgen cihazı altında bel omurlarını birbirine bağlayan eklemlerin ağrısını ileten sinirlerinin ısı yoluyla yakılması işlemidir. Disk içi ozon uygulamaları ise uygun hastalarda disk içi basıncın azaltılması bir kanül yolu ile röntgen cihazı altında disk içine ozon gazı enjekte edilmesi işlemidir. Tüm bu işlemler mutlaka tam tıbbi donanımlı hastane veya görüntüleme merkezlerinde yapılmalıdır.

Ameliyatsız tedavi yöntemleri sonucu iyileşmeyen yada tedaviler sırasında daha kötüye gitmiş olan hastalarımıza ise ameliyat olmasını öneriyoruz. Ameliyat seçeneği olarak en sık ve en güncel iki yöntemler olan mikroskop altında açık olarak yapılan mikrodiskektomi ve endoskop görüntüleme sistemi ile yapılan tam kapalı endoskopik diskektomi yöntemlerini önermekteyiz. 

Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı

Son teknolojik gelişmeler kullanılarak yaptığımız tam kapalı endoskopik diskektomi yönteminde bel kas yapısı bozulmamakta ve hastalarımız normal hayatlarına çok kısa zamanda dönebilmektedir. Ameliyat sonrası bel ağrısı neredeyse olmamakta, hastalarımız ameliyat sonrası 4 saat sonra yürüyebilmekte ve aynı gün eve taburcu olabilmektedir.

Hastalarımıza ameliyat sonrasında da yürüyüş, yüzme ve egzersiz programları önerilmektedir. Sağlıklı yaşamın devamı ve omurga kaslarının güçlü kalması için spor ve sağlıklı beslenmeye önem verilmelidir.